Legion
Court of Farondis
Court of Farondis
Honored
360 / 12000
Honored
Dreamweavers
Dreamweavers
Honored
490 / 12000
Honored
Highmountain Tribe
Highmountain Tribe
Honored
2615 / 12000
Honored
The Nightfallen
The Nightfallen
Neutral
1000 / 3000
Neutral
Valarjar
Valarjar
Friendly
5335 / 6000
Friendly
Mists of Pandaria
The Black Prince
The Black Prince
Neutral
2800 / 3000
Neutral
The Burning Crusade
Kurenai
Kurenai
Unfriendly
1800 / 3000
Unfriendly
Sporeggar
Sporeggar
Unfriendly
500 / 3000
Unfriendly
Classic
Argent Dawn
Argent Dawn
Neutral
200 / 3000
Neutral
Bloodsail Buccaneers
Bloodsail Buccaneers
Hated
35400 / 36000
Hated
Gelkis Clan Centaur
Gelkis Clan Centaur
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Magram Clan Centaur
Magram Clan Centaur
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Syndicate
Syndicate
Hated
32000 / 36000
Hated
Timbermaw Hold
Timbermaw Hold
Unfriendly
100 / 3000
Unfriendly
Alliance
Alliance
Darnassus
Darnassus
Friendly
5560 / 6000
Friendly
Exodar
Exodar
Friendly
4560 / 6000
Friendly
Gilneas
Gilneas
Friendly
1560 / 6000
Friendly
Gnomeregan
Gnomeregan
Friendly
4660 / 6000
Friendly
Ironforge
Ironforge
Friendly
4660 / 6000
Friendly
Stormwind
Stormwind
Friendly
4660 / 6000
Friendly
Steamwheedle Cartel
Steamwheedle Cartel
Booty Bay
Booty Bay
Neutral
520 / 3000
Neutral
Everlook
Everlook
Neutral
510 / 3000
Neutral
Gadgetzan
Gadgetzan
Neutral
510 / 3000
Neutral
Ratchet
Ratchet
Neutral
510 / 3000
Neutral
Guild
Guild
Guild
Exalted
Exalted