Legion
Court of Farondis
Court of Farondis
Neutral
1276 / 3000
Neutral
Warlords of Draenor
Arakkoa Outcasts
Arakkoa Outcasts
Neutral
1100 / 3000
Neutral
Council of Exarchs
Council of Exarchs
Honored
9853 / 12000
Honored
Mists of Pandaria
Golden Lotus
Golden Lotus
Friendly
5384 / 6000
Friendly
Kirin Tor Offensive
Kirin Tor Offensive
Friendly
900 / 6000
Friendly
Shado-Pan
Shado-Pan
Honored
4022 / 12000
Honored
Shado-Pan Assault
Shado-Pan Assault
Friendly
299 / 6000
Friendly
The August Celestials
The August Celestials
Neutral
1200 / 3000
Neutral
The Black Prince
The Black Prince
Friendly
300 / 6000
Friendly
Cataclysm
Guardians of Hyjal
Guardians of Hyjal
Revered
9654 / 21000
Revered
Ramkahen
Ramkahen
Honored
2106 / 12000
Honored
The Earthen Ring
The Earthen Ring
Neutral
1620 / 3000
Neutral
Wrath of the Lich King
Argent Crusade
Argent Crusade
Friendly
3832 / 6000
Friendly
Kirin Tor
Kirin Tor
Friendly
4051 / 6000
Friendly
The Kalu'ak
The Kalu'ak
Friendly
2760 / 6000
Friendly
The Wyrmrest Accord
The Wyrmrest Accord
Neutral
2730 / 3000
Neutral
Alliance Vanguard
Alliance Vanguard
Friendly
1574 / 6000
Friendly
Explorers' League
Explorers' League
Neutral
2489 / 3000
Neutral
The Frostborn
The Frostborn
Neutral
2295 / 3000
Neutral
The Silver Covenant
The Silver Covenant
Neutral
2295 / 3000
Neutral
Valiance Expedition
Valiance Expedition
Friendly
3738 / 6000
Friendly
The Burning Crusade
Cenarion Expedition
Cenarion Expedition
Friendly
3717 / 6000
Friendly
Honor Hold
Honor Hold
Friendly
2726 / 6000
Friendly
Kurenai
Kurenai
Honored
2430 / 12000
Honored
Sporeggar
Sporeggar
Friendly
4418 / 6000
Friendly
The Consortium
The Consortium
Neutral
2851 / 3000
Neutral
Shattrath City
Shattrath City
Lower City
Lower City
Neutral
1708 / 3000
Neutral
The Sha'tar
The Sha'tar
Neutral
600 / 3000
Neutral
Classic
Argent Dawn
Argent Dawn
Neutral
200 / 3000
Neutral
Bloodsail Buccaneers
Bloodsail Buccaneers
Hated
35375 / 36000
Hated
Cenarion Circle
Cenarion Circle
Neutral
2664 / 3000
Neutral
Gelkis Clan Centaur
Gelkis Clan Centaur
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Magram Clan Centaur
Magram Clan Centaur
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Ravenholdt
Ravenholdt
Friendly
3464 / 6000
Friendly
Syndicate
Syndicate
Hated
32000 / 36000
Hated
Thorium Brotherhood
Thorium Brotherhood
Revered
9624 / 21000
Revered
Timbermaw Hold
Timbermaw Hold
Unfriendly
100 / 3000
Unfriendly
Alliance
Alliance
Darnassus
Darnassus
Friendly
5999 / 6000
Friendly
Exodar
Exodar
Honored
2849 / 12000
Honored
Gilneas
Gilneas
Friendly
5999 / 6000
Friendly
Gnomeregan
Gnomeregan
Honored
4420 / 12000
Honored
Ironforge
Ironforge
Honored
1661 / 12000
Honored
Stormwind
Stormwind
Revered
15244 / 21000
Revered
Steamwheedle Cartel
Steamwheedle Cartel
Booty Bay
Booty Bay
Neutral
1748 / 3000
Neutral
Everlook
Everlook
Neutral
1730 / 3000
Neutral
Gadgetzan
Gadgetzan
Neutral
1730 / 3000
Neutral
Ratchet
Ratchet
Neutral
1730 / 3000
Neutral
Guild
Guild
Guild
Exalted
Exalted