Legion
Court of Farondis
Court of Farondis
Neutral
1395 / 3000
Neutral
Warlords of Draenor
Arakkoa Outcasts
Arakkoa Outcasts
Friendly
2825 / 6000
Friendly
Frostwolf Orcs
Frostwolf Orcs
Honored
6875 / 12000
Honored
Mists of Pandaria
Dominance Offensive
Dominance Offensive
Neutral
1045 / 3000
Neutral
Golden Lotus
Golden Lotus
Friendly
1567 / 6000
Friendly
Order of the Cloud Serpent
Order of the Cloud Serpent
Revered
7707 / 21000
Revered
Shado-Pan
Shado-Pan
Honored
3160 / 12000
Honored
Shado-Pan Assault
Shado-Pan Assault
Honored
1039 / 12000
Honored
Sunreaver Onslaught
Sunreaver Onslaught
Friendly
990 / 6000
Friendly
The August Celestials
The August Celestials
Neutral
825 / 3000
Neutral
The Black Prince
The Black Prince
Honored
9102 / 12000
Honored
The Klaxxi
The Klaxxi
Friendly
1950 / 6000
Friendly
The Tillers
The Tillers
Friendly
1508 / 6000
Friendly
Gina Mudclaw
Gina Mudclaw
Stranger
3300 / 8400
Stranger
Cataclysm
Avengers of Hyjal
Avengers of Hyjal
Neutral
2538 / 3000
Neutral
Dragonmaw Clan
Dragonmaw Clan
Honored
141 / 12000
Honored
Guardians of Hyjal
Guardians of Hyjal
Revered
8820 / 21000
Revered
Hellscream's Reach
Hellscream's Reach
Neutral
2750 / 3000
Neutral
Ramkahen
Ramkahen
Friendly
3567 / 6000
Friendly
The Earthen Ring
The Earthen Ring
Honored
4321 / 12000
Honored
Therazane
Therazane
Honored
11605 / 12000
Honored
Wrath of the Lich King
Argent Crusade
Argent Crusade
Friendly
1920 / 6000
Friendly
Kirin Tor
Kirin Tor
Friendly
5521 / 6000
Friendly
The Ashen Verdict
The Ashen Verdict
Revered
10890 / 21000
Revered
The Kalu'ak
The Kalu'ak
Friendly
3020 / 6000
Friendly
The Sons of Hodir
The Sons of Hodir
Hated
1300 / 36000
Hated
The Wyrmrest Accord
The Wyrmrest Accord
Neutral
2307 / 3000
Neutral
Horde Expedition
Horde Expedition
Honored
252 / 12000
Honored
The Hand of Vengeance
The Hand of Vengeance
Friendly
2185 / 6000
Friendly
The Taunka
The Taunka
Friendly
2097 / 6000
Friendly
Warsong Offensive
Warsong Offensive
Honored
2582 / 12000
Honored
Sholazar Basin
Sholazar Basin
The Oracles
The Oracles
Honored
4434 / 12000
Honored
The Burning Crusade
Cenarion Expedition
Cenarion Expedition
Friendly
4555 / 6000
Friendly
Keepers of Time
Keepers of Time
Friendly
1903 / 6000
Friendly
Sporeggar
Sporeggar
Unfriendly
1100 / 3000
Unfriendly
The Consortium
The Consortium
Neutral
1863 / 3000
Neutral
The Mag'har
The Mag'har
Honored
339 / 12000
Honored
The Scale of the Sands
The Scale of the Sands
Honored
464 / 12000
Honored
The Violet Eye
The Violet Eye
Friendly
889 / 6000
Friendly
Thrallmar
Thrallmar
Honored
1367 / 12000
Honored
Shattrath City
Shattrath City
Lower City
Lower City
Friendly
160 / 6000
Friendly
Sha'tari Skyguard
Sha'tari Skyguard
Neutral
30 / 3000
Neutral
The Aldor
The Aldor
Friendly
1460 / 6000
Friendly
The Scryers
The Scryers
Hostile
1094 / 3000
Hostile
The Sha'tar
The Sha'tar
Neutral
2240 / 3000
Neutral
Classic
Argent Dawn
Argent Dawn
Honored
760 / 12000
Honored
Bloodsail Buccaneers
Bloodsail Buccaneers
Hated
28225 / 36000
Hated
Brood of Nozdormu
Brood of Nozdormu
Hated
4510 / 36000
Hated
Cenarion Circle
Cenarion Circle
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Darkmoon Faire
Darkmoon Faire
Friendly
1082 / 6000
Friendly
Gelkis Clan Centaur
Gelkis Clan Centaur
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Magram Clan Centaur
Magram Clan Centaur
Neutral
2000 / 3000
Neutral
Ravenholdt
Ravenholdt
Neutral
280 / 3000
Neutral
Syndicate
Syndicate
Hated
30000 / 36000
Hated
Timbermaw Hold
Timbermaw Hold
Unfriendly
2590 / 3000
Unfriendly
Horde
Horde
Bilgewater Cartel
Bilgewater Cartel
Neutral
2833 / 3000
Neutral
Darkspear Trolls
Darkspear Trolls
Revered
5365 / 21000
Revered
Orgrimmar
Orgrimmar
Revered
16204 / 21000
Revered
Silvermoon City
Silvermoon City
Honored
8856 / 12000
Honored
Thunder Bluff
Thunder Bluff
Honored
10436 / 12000
Honored
Undercity
Undercity
Honored
5655 / 12000
Honored
Horde Forces
Horde Forces
Frostwolf Clan
Frostwolf Clan
Revered
17743 / 21000
Revered
The Defilers
The Defilers
Friendly
118 / 6000
Friendly
Warsong Outriders
Warsong Outriders
Neutral
1185 / 3000
Neutral
Steamwheedle Cartel
Steamwheedle Cartel
Booty Bay
Booty Bay
Honored
82 / 12000
Honored
Everlook
Everlook
Friendly
4515 / 6000
Friendly
Gadgetzan
Gadgetzan
Honored
1000 / 12000
Honored
Ratchet
Ratchet
Friendly
3952 / 6000
Friendly
Guild
Guild
Guild
Exalted
Exalted