Legion
Court of Farondis
Court of Farondis
Neutral
1480 / 3000
Neutral
Warlords of Draenor
Arakkoa Outcasts
Arakkoa Outcasts
Neutral
1000 / 3000
Neutral
Council of Exarchs
Council of Exarchs
Honored
8445 / 12000
Honored
Mists of Pandaria
Shado-Pan
Shado-Pan
Neutral
5 / 3000
Neutral
The August Celestials
The August Celestials
Neutral
250 / 3000
Neutral
The Black Prince
The Black Prince
Neutral
2800 / 3000
Neutral
Cataclysm
Guardians of Hyjal
Guardians of Hyjal
Honored
6110 / 12000
Honored
The Earthen Ring
The Earthen Ring
Neutral
865 / 3000
Neutral
Wrath of the Lich King
Argent Crusade
Argent Crusade
Neutral
1014 / 3000
Neutral
Kirin Tor
Kirin Tor
Friendly
2330 / 6000
Friendly
The Kalu'ak
The Kalu'ak
Friendly
3520 / 6000
Friendly
The Wyrmrest Accord
The Wyrmrest Accord
Friendly
1316 / 6000
Friendly
Alliance Vanguard
Alliance Vanguard
Honored
1653 / 12000
Honored
Explorers' League
Explorers' League
Friendly
2326 / 6000
Friendly
The Frostborn
The Frostborn
Friendly
2326 / 6000
Friendly
The Silver Covenant
The Silver Covenant
Friendly
2333 / 6000
Friendly
Valiance Expedition
Valiance Expedition
Honored
4328 / 12000
Honored
The Burning Crusade
Cenarion Expedition
Cenarion Expedition
Friendly
3404 / 6000
Friendly
Honor Hold
Honor Hold
Friendly
3091 / 6000
Friendly
Keepers of Time
Keepers of Time
Neutral
2941 / 3000
Neutral
Kurenai
Kurenai
Unfriendly
1850 / 3000
Unfriendly
Sporeggar
Sporeggar
Honored
4577 / 12000
Honored
The Consortium
The Consortium
Neutral
1590 / 3000
Neutral
Shattrath City
Shattrath City
Lower City
Lower City
Neutral
1993 / 3000
Neutral
The Sha'tar
The Sha'tar
Neutral
500 / 3000
Neutral
Classic
Argent Dawn
Argent Dawn
Neutral
400 / 3000
Neutral
Bloodsail Buccaneers
Bloodsail Buccaneers
Hated
32125 / 36000
Hated
Cenarion Circle
Cenarion Circle
Neutral
920 / 3000
Neutral
Darkmoon Faire
Darkmoon Faire
Neutral
1325 / 3000
Neutral
Gelkis Clan Centaur
Gelkis Clan Centaur
Friendly
440 / 6000
Friendly
Hydraxian Waterlords
Hydraxian Waterlords
Honored
4309 / 12000
Honored
Magram Clan Centaur
Magram Clan Centaur
Hostile
700 / 3000
Hostile
Syndicate
Syndicate
Hated
32000 / 36000
Hated
Timbermaw Hold
Timbermaw Hold
Friendly
240 / 6000
Friendly
Alliance
Alliance
Darnassus
Darnassus
Friendly
5999 / 6000
Friendly
Exodar
Exodar
Friendly
3545 / 6000
Friendly
Gilneas
Gilneas
Neutral
732 / 3000
Neutral
Gnomeregan
Gnomeregan
Honored
4836 / 12000
Honored
Ironforge
Ironforge
Honored
1528 / 12000
Honored
Stormwind
Stormwind
Honored
10920 / 12000
Honored
Alliance Forces
Alliance Forces
Silverwing Sentinels
Silverwing Sentinels
Neutral
140 / 3000
Neutral
Steamwheedle Cartel
Steamwheedle Cartel
Booty Bay
Booty Bay
Friendly
5396 / 6000
Friendly
Everlook
Everlook
Friendly
3973 / 6000
Friendly
Gadgetzan
Gadgetzan
Friendly
5898 / 6000
Friendly
Ratchet
Ratchet
Friendly
3598 / 6000
Friendly
Guild
Guild
Guild
Exalted
Exalted