Legion
Court of Farondis
Court of Farondis
Neutral
300 / 3000
Neutral
Dreamweavers
Dreamweavers
Neutral
600 / 3000
Neutral
Highmountain Tribe
Highmountain Tribe
Neutral
2735 / 3000
Neutral
The Wardens
The Wardens
Neutral
900 / 3000
Neutral
Valarjar
Valarjar
Neutral
600 / 3000
Neutral
Warlords of Draenor
Arakkoa Outcasts
Arakkoa Outcasts
Revered
12556 / 21000
Revered
Frostwolf Orcs
Frostwolf Orcs
Revered
12240 / 21000
Revered
Laughing Skull Orcs
Laughing Skull Orcs
Friendly
3033 / 6000
Friendly
Steamwheedle Preservation Society
Steamwheedle Preservation Society
Revered
13730 / 21000
Revered
The Saberstalkers
The Saberstalkers
Neutral
1500 / 3000
Neutral
Vol'jin's Headhunters
Vol'jin's Headhunters
Friendly
3700 / 6000
Friendly
Vol'jin's Spear
Vol'jin's Spear
Exalted
Exalted
Mists of Pandaria
Dominance Offensive
Dominance Offensive
Exalted
Exalted
Golden Lotus
Golden Lotus
Exalted
Exalted
Order of the Cloud Serpent
Order of the Cloud Serpent
Honored
3790 / 12000
Honored
Shado-Pan
Shado-Pan
Revered
17270 / 21000
Revered
Shado-Pan Assault
Shado-Pan Assault
Exalted
Exalted
Sunreaver Onslaught
Sunreaver Onslaught
Exalted
Exalted
The August Celestials
The August Celestials
Honored
11255 / 12000
Honored
The Black Prince
The Black Prince
Exalted
Exalted
The Klaxxi
The Klaxxi
Exalted
Exalted
The Lorewalkers
The Lorewalkers
Honored
1494 / 12000
Honored
The Anglers
The Anglers
Friendly
3292 / 6000
Friendly
Nat Pagle
Nat Pagle
Stranger
1100 / 8400
Stranger
The Tillers
The Tillers
Exalted
Exalted
Chee Chee
Chee Chee
Best Friend
Best Friend
Ella
Ella
Acquaintance
2314 / 8400
Acquaintance
Farmer Fung
Farmer Fung
Best Friend
Best Friend
Fish Fellreed
Fish Fellreed
Stranger
4400 / 8400
Stranger
Gina Mudclaw
Gina Mudclaw
Best Friend
Best Friend
Haohan Mudclaw
Haohan Mudclaw
Acquaintance
2600 / 8400
Acquaintance
Jogu the Drunk
Jogu the Drunk
Best Friend
Best Friend
Old Hillpaw
Old Hillpaw
Acquaintance
3876 / 8400
Acquaintance
Sho
Sho
Buddy
2725 / 8400
Buddy
Tina Mudclaw
Tina Mudclaw
Best Friend
Best Friend
Cataclysm
Avengers of Hyjal
Avengers of Hyjal
Honored
2500 / 12000
Honored
Dragonmaw Clan
Dragonmaw Clan
Exalted
Exalted
Guardians of Hyjal
Guardians of Hyjal
Exalted
Exalted
Hellscream's Reach
Hellscream's Reach
Exalted
Exalted
Ramkahen
Ramkahen
Exalted
Exalted
The Earthen Ring
The Earthen Ring
Exalted
Exalted
Therazane
Therazane
Exalted
Exalted
Wrath of the Lich King
Argent Crusade
Argent Crusade
Exalted
Exalted
Kirin Tor
Kirin Tor
Exalted
Exalted
The Ashen Verdict
The Ashen Verdict
Exalted
Exalted
The Kalu'ak
The Kalu'ak
Revered
4960 / 21000
Revered
The Sons of Hodir
The Sons of Hodir
Exalted
Exalted
The Wyrmrest Accord
The Wyrmrest Accord
Exalted
Exalted
Horde Expedition
Horde Expedition
Exalted
Exalted
The Hand of Vengeance
The Hand of Vengeance
Exalted
Exalted
The Sunreavers
The Sunreavers
Exalted
Exalted
The Taunka
The Taunka
Exalted
Exalted
Warsong Offensive
Warsong Offensive
Exalted
Exalted
Sholazar Basin
Sholazar Basin
Frenzyheart Tribe
Frenzyheart Tribe
Revered
6700 / 21000
Revered
The Oracles
The Oracles
Hated
7191 / 36000
Hated
The Burning Crusade
Ashtongue Deathsworn
Ashtongue Deathsworn
Exalted
Exalted
Cenarion Expedition
Cenarion Expedition
Exalted
Exalted
Keepers of Time
Keepers of Time
Exalted
Exalted
Netherwing
Netherwing
Exalted
Exalted
Ogri'la
Ogri'la
Revered
17735 / 21000
Revered
Sporeggar
Sporeggar
Honored
4464 / 12000
Honored
The Consortium
The Consortium
Exalted
Exalted
The Mag'har
The Mag'har
Exalted
Exalted
The Scale of the Sands
The Scale of the Sands
Exalted
Exalted
The Violet Eye
The Violet Eye
Exalted
Exalted
Thrallmar
Thrallmar
Exalted
Exalted
Tranquillien
Tranquillien
Friendly
2750 / 6000
Friendly
Shattrath City
Shattrath City
Lower City
Lower City
Exalted
Exalted
Sha'tari Skyguard
Sha'tari Skyguard
Exalted
Exalted
Shattered Sun Offensive
Shattered Sun Offensive
Exalted
Exalted
The Aldor
The Aldor
Exalted
Exalted
The Sha'tar
The Sha'tar
Exalted
Exalted
Classic
Argent Dawn
Argent Dawn
Exalted
Exalted
Brood of Nozdormu
Brood of Nozdormu
Exalted
Exalted
Cenarion Circle
Cenarion Circle
Exalted
Exalted
Darkmoon Faire
Darkmoon Faire
Honored
2177 / 12000
Honored
Gelkis Clan Centaur
Gelkis Clan Centaur
Hated
31675 / 36000
Hated
Hydraxian Waterlords
Hydraxian Waterlords
Exalted
Exalted
Magram Clan Centaur
Magram Clan Centaur
Friendly
1433 / 6000
Friendly
Shen'dralar
Shen'dralar
Neutral
600 / 3000
Neutral
Syndicate
Syndicate
Hated
32000 / 36000
Hated
Thorium Brotherhood
Thorium Brotherhood
Neutral
380 / 3000
Neutral
Timbermaw Hold
Timbermaw Hold
Neutral
1975 / 3000
Neutral
Zandalar Tribe
Zandalar Tribe
Revered
228 / 21000
Revered
Horde
Horde
Bilgewater Cartel
Bilgewater Cartel
Revered
6280 / 21000
Revered
Darkspear Trolls
Darkspear Trolls
Exalted
Exalted
Orgrimmar
Orgrimmar
Exalted
Exalted
Silvermoon City
Silvermoon City
Exalted
Exalted
Thunder Bluff
Thunder Bluff
Exalted
Exalted
Undercity
Undercity
Exalted
Exalted
Horde Forces
Horde Forces
Brawl'gar Arena (Season 2)
Brawl'gar Arena (Season 2)
Friendly
1000 / 6000
Friendly
Frostwolf Clan
Frostwolf Clan
Exalted
Exalted
The Defilers
The Defilers
Honored
3393 / 12000
Honored
Warsong Outriders
Warsong Outriders
Honored
1966 / 12000
Honored
Steamwheedle Cartel
Steamwheedle Cartel
Booty Bay
Booty Bay
Neutral
295 / 3000
Neutral
Everlook
Everlook
Honored
2079 / 12000
Honored
Gadgetzan
Gadgetzan
Honored
5260 / 12000
Honored
Ratchet
Ratchet
Honored
11466 / 12000
Honored
Guild
Guild
Guild
Exalted
Exalted