Farseer
Kamishammy
120 Zandalari Troll Elemental Shaman
 Thrall